Gumowski Jan Kanty

Jan Kanty Gumowski – ur. 20 października 1883 w Krościenku nad Dunajcem, zm. 6 listopada 1946 w Krakowiemalarz, rysownik oraz grafik. Studiował w Krakowie pod okiem Józefa Mehoffera, pracował równolegle w Muzeum Narodowym oraz Archiwum Akt Dawnych, potem w Warszawie. Dzięki stypendium Czartoryskich wyjechał do Florencji, potem do Monachium oraz Paryża.

W 1914 roku po powrocie do Krakowa wstąpił do Związku Strzeleckiego, po wybuchu I wojny światowej zaciągnął się do Legionów Polskich, walczył w bitwie pod Kostiuchnówką. Walczył pod Michałem Żymierskim oraz Aleksandrem Karnickim. Brał także udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas II wojny światowej aresztowany przez Niemców i wysłany do Auschwitz (1942). Został uwolniony po dwóch miesiącach dzięki protekcji wysokiego rangą hitlerowca, z którym przyjaźnił się na studiach w Monachium. Zmarł na raka płuca i spoczywa na Cmentarzu Rakowickim. Malował akwarele, obrazy olejne, szkicował ołówkiem, lubował się w pejzażach, tematyce wojskowej oraz architektonicznej.

« Powrót do Leksykonu