Kiwerski Jan

Jan KiwerskiJan Kiwerski ps. „Lipiński” – ur. 23 maja 1910 r. w Krakowie, zm. 18 kwietnia 1944 r. w chutorze Dobry Kraj na Wołyniu, podpułkownik dyplomowany saperów Wojska Polskiego, dowódca Oddziałów Dyspozycyjnych Kedywu Komendy Głównej AK. Często osobiście dowodził zespołami żołnierzy w akcjach dywersyjnych. W grudniu 1943 roku otrzymał nominację na stanowisko szefa sztabu Okręgu Wołyń. 18 lutego 1944 roku objął dowództwo powstałej z sił Okręgu 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

« Powrót do Leksykonu