Kułaj Jan

Jan Kułaj – ur. 11 stycznia 1958 r. w Jarosławiu, polski rolnik, pierwszy przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” od marca 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowano go od 15 grudnia 1981 roku do 28 kwietnia 1982 roku. Wycofał się z działalności opozycyjnej. W 1986 roku wszedł do Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa Wojciechu Jaruzelskim. W 2014 roku kandydował do sejmiku podkarpackiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.

« Powrót do Leksykonu