Mela Jan

Jan MelaJan Mela – ur. 30 grudnia 1988 r. w Gdańsku, najmłodszy zdobywca biegunów północnego i południowego w ciągu jednego roku i jednocześnie pierwszy niepełnosprawny, który tego dokonał. Jan Mela stracił lewe podudzie i prawe przedramię w wyniku porażenia prądem, kiedy wszedł podczas deszczu do niezabezpieczonej stacji transformatorowej.

« Powrót do Leksykonu