Kamiński Jan Nepomucen

Jan Nepomucen Kamiński – urodzony 27 października 1777 roku w Kutkorzu polski reżyser, dramatopisarz i poeta. Studiował na uniwersytecie we Lwowie. Duży wpływ na twórczość Kamińskiego miał Wojciech Bogusławski, któremu podczas jego pobytu we Lwowie dostarczał tłumaczeń z języka niemieckiego i przeróbek sztuk teatralnych. W 1799 roku twórca założył amatorski zespół teatralny, jednakże władze austriackie po kilku latach zabroniły grupie dalszych występów.

Kamiński tworzył nie tylko sztuki sceniczne, w jego dorobku znalazły się adaptacje dzieł teatralnych (na przykład „Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale”) oraz własne teksty („Twardowski na Krzemionkach”). Twórca trudził się również przekładami, tłumaczył dzieła Szekspira („Hamleta”, „Makbeta”) czy Schillera („Dwaj Pikkolominiowie”).

Kamiński napisał także rozprawki na temat ojczystego języka, zatytułowane „Czy język nasz jest filozoficzny? i „Wywód filozoficzności naszego języka”.

Reżyser zmarł 5 stycznia 1855 roku we Lwowie.

« Powrót do Leksykonu