Pyszko Jan

Jan Pyszko – ur. 14 kwietnia 1939 w Oldrzychowicach na Zaolziu i zm. 18 października 2009 roku w Szwajcarii – doktor nauk medycznych, lekarz, wykładowca akademicki, działacz polonijny, prezes Organizacji Narodu Polskiego – Liga Polska, kandydował także na prezydenta Polski w 2005 roku. Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (1956), następnie w 1959 roku zdał państwowy egzamin z medycyny w Bazylei, od 1963 roku posiada tytuł doktora, w 1968 habilitował się. Pracownik odpowiednio: szpitalu w Karwinie, kliniki chirurgicznej Uniwersytety Palackiego, zastępcy ordynatora szpitala w Delemont, w Szwajcarii, a także w Bazylei na uniwersytecie i w szpitalu w Bensheim, w RFN.

W latach 1994-1999 wiceprezes Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii, przywódca Organizacji Narodu Polskiego – Liga Polska, gdzie z jej ramienia startował na fotel prezydenta Polski w wyborach z roku 2005 (uzyskał 10371 głosów i zajął 11 miejsce).

« Powrót do Leksykonu