Skrobisz Jan

Jan Władysław Skrobisz (ur. 2 czerwca 1946 w Radomsku) – polski polityk, inżynier budownictwa, poseł na Sejm II kadencji.

Absolwent Politechniki Łódzkiej (1977). W wyborach parlamentarnych w 1993 został wybrany do Sejmu z listy Konfederacji Polski Niepodległej. W trakcie kadencji został posłem niezrzeszonym, przystąpił do Unii Polityki Realnej. Pracował m.in. w komisjach: Polityki Przestrzennej Budowlanej i Mieszkaniowej, Przekształceń Własnościowych, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Dotyczących Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych.

« Powrót do Leksykonu