Szyszko Jan

Jan Feliks Szyszko (ur. 19 kwietnia 1944 w Starej Miłośnie) – polski, nauczyciel akademicki, profesor nauk leśnych, polityk, w latach 1997–1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005–2007 minister środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, od 2015 minister środowiska w rządzie Beaty Szydło, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1966). Również na tej uczelni otrzymał tytuł doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych. W 2001 roku uzyskał tytuł profesora. Pozostał na uczelni, pełniąc funkcję pracownika naukowo-dydaktycznego i objął stanowisko kierownika Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Jest również nauczycielem akademickim na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W działalności naukowej zajmuje się dynamiką liczebności populacji regeneracją systemów leśnych.

Udzielał się politycznie w Porozumieniu Centrum (od 1991). Uzyskał mandat poselski z ramienia AWS na Sejm V kadencji. Był dyrektorem Krajowego Zarządu Parków Narodowych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Został ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka. Następnie sprawował funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był również pełnomocnikiem rządu do spraw Konwencji Klimatycznej i prezydentem V Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ (1999–2000). Zasiadał w Trybunale Stanu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (2001-2005). W 2001 roku wstąpił do PiS.W wyborach 2005 został posłem na Sejm V kadencji. Sprawował również urząd ministra środowiska w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W wyborach parlamentarnych 2007 po raz kolejny objął mandat poselski i w tej kadencji Sejmu był członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W wyborach 2011 i 2015 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję poselską. W rządzie Beaty Szydło objął stanowisko ministra środowiska.

« Powrót do Leksykonu