Bojarski Janusz

Janusz Bojarski – polski przedstawiciel wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. W 1979 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zgerzu na kierunku politycznym. Podczas studiów wstąpił do PZPR. W jednostce Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Grójcu został zastępcą dowódcy batalionu ds. polityki. W latach 1981-1984 studiował na Wydziale Nauk Politycznych Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierzyńskiego, uzyskał stopień magistra pedagogiki. Rozpoczął pracę jako publicysta w Naczelnej Redakcji Programów Wojskowych Polskiego Radia. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Dziennikarstwa UW i zaoczne studium podyplomowe dla dziennikarzy specjalizujących się w problematyce międzynarodowej w Centrum Kształcenia Służby Zagranicznej w Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie.

Na rozkaz Szefa Zarządu II Sztabu Generalnego został słuchaczem Centrum Szkolenia Wojskowej Służby Zagranicznej w Janówku i podpisał zobowiązanie pracownika Zarządu II, czyli komunistycznego wywiadu wojskowego. Utrzymywał kontakty towarzyskie z Sergiuszem Pietrichinem, oficerem GRU. Po transformacji ustrojowej ukończył m.in. kurs wywiadu organizowany dla kierowniczej kadry sił zbrojnych państw NATO. W 1997 roku został szefem oddziału Kontaktów Zagranicznych WSI, był zastępcą szefa WSI Marka Dukaczewskiego i przedostatnim szefem WSI. Po rozwiązaniu WSI został dyrektorem Departamentu Kadr MON. Zasłynął odmową pośmiertnego awansu na stopień generalski dla kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc. Od września 2010 roku zajmuje stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli. 10 listopada 2010 roku Bronisław Komorowski mianował go na stopień generała dywizji. 1 sierpnia 2013 roku Komitet Wojskowy NATO wybrał go na stanowisko komendanta Akademii Obrony NATO.

« Powrót do Leksykonu