Reykowski Janusz

Janusz ReykowskiJanusz Reykowski – ur. 29 listopada 1929 r. w Warszawie, psycholog, działacz komunistyczny, profesor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Warszawskim. Od 1965 do 1967 roku pracował jako konsultant w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. A w latach 1967-1968 był kierownikiem Ośrodka Badań Społecznych Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego. W 1996 roku był współzałożycielem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Był członkiem PZPR od 1949 roku do rozwiązania w 1990 roku. W latach 1988-1990 zasiadał w Biurze Politycznym KC PZPR. Z ramienia PZPR przewodniczył zespołowi ds. reform politycznych Okrągłego Stołu. Był przewodniczącym Komisji Analiz i Prognoz Społeczno-Politycznych KC PZPR. Od 1983 do 1989 roku wchodził w skład rady krajowej PRON. W 2004 roku został członkiem Konwentu Programowego SLD.

« Powrót do Leksykonu