Jaworów

Jaworów – miasto w obwodzie lwowskim na Ukrainie. W czerwcu 1675 zawarto tu tajny układ sojuszniczy między Polską a Francją. Francja miała pośredniczyć w odzyskaniu przez Rzeczpospolitą ziem zagarniętych przez Turcję i wspólnie z Polską oraz Szwecją uderzyć na elektora brandenburskiego w celu opanowania Prus Książęcych. Plan nie został zrealizowany wobec opozycji możnowładców, inspirowanej przez dyplomację austriacką i brandenburską.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz