Baczyński Jerzy

Jerzy Baczyński, wcześniejsze nazwisko Sroka – ur. 18 grudnia 1950 r. w Sokołowsku, polski dziennikarz prasowy, wieloletni redaktor naczelny tygodnika Polityka i prezes wydającej to czasopismo spółdzielniPolitykaSpółdzielnia Pracy. Wychował się w rodzinie o tradycjach komunistycznych, jego ojciec – Tadeusz Sroka był działaczem partyjnym i żołnierzem wielokrotnie odznaczonym między innymi Krzyżem Zasługi, z wojska został zwolniony z powodu inwalidztwa, którego nabawił się „walcząc z przeciwnikami władzy ludowej”.

Baczyński jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych UW, w 1975 roku był stypendystą na Uniwersytecie w Indianie w USA. W latach 1973-1981 pracował w „Życiu Warszawy”. 31 lipca 1981 roku, tuż przed wyjazdem na stypendium do Francji, został zarejestrowany przez bezpiekę jako kontakt operacyjny o pseudonimie „Bogusław”. Stan wojenny zastał go we Francji, działał tam w paryskim komitecie koordynacyjnym „Solidarności”.

Po powrocie do kraju w 1983 roku, został dziennikarzem tygodnika Polityka, w 1994 roku został jej redaktorem naczelnym. Odbył kilka spotkań z funkcjonariuszami SB, miał świadomość, że w „Życiu Warszawy” pracuje funkcjonariusz służb specjalnych i podpisał dokument zobowiązujący do zachowania tego faktu w tajemnicy. W latach 90. współpracował też z TVP, współredagował „Listy o gospodarce”, uczestniczył w programach publicystycznych, takich jak „Gorąca linia”, „Tylko w Jedynce”.

« Powrót do Leksykonu