Kapłański Jerzy

Jerzy Kapłański – ur. w 1949 roku we Wrocławiu – polski malarz. Studiowała malarstwo na WSSP we Wrocławiu, dyplom uzyskał w 1975 roku i od tego czasu zajmuje się malarstwem sztalugowym, zwłaszcza portretami. Kapłański brał udział w wielu wystawach zbiorowych, jak i indywidualnych, jego prace można znaleźć w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, w Zamku Książ oraz w Klasztorze Księgi Henrykowskiej, jak i w prywatnych kolekcjach.

« Powrót do Leksykonu