Konieczny Jerzy

Jerzy Konieczny – ur. 12 sierpnia 1950 r., naukowiec, prawnik, polityk, dawny funkcjonariusz publiczny. Pracował w katedrze kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego. W sierpniu 1990 roku został szefem katowickiej delegatury UOP. Od lutego 1991 roku był wiceszefem UOP. W czasie rządów Jana Olszewskiego odszedł z urzędu i został podsekretarzem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy kancelarii Lecha Wałęsy. W lipcu 1992 roku wrócił do UOP by objąć w nim kierownictwo. Po odejściu z UOP pod koniec 1993 roku założył firmę ochroniarską Konsalnet, jednocześnie pracując na niejawnym etacie w UOP. W grudniu 1995 roku został ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Józefa Oleksego. Funkcję tę sprawował niewiele ponad miesiąc.

« Powrót do Leksykonu