Leśniak Jerzy

Jerzy Leśniak (ur. 14 sierpnia 1957 w Nowym Sączu, zm. 20 sierpnia 2017 w Nowym Sączu) – polski dziennikarz, reporter, regionalista, pisarz.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1980). Pracował m.in. w tygodniku „Dunajec” (1980-1988), „Gazecie Krakowskiej”, „Dzienniku Polskim” (1996-2003) oraz w Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu (1992-2001). Redaktor naczelny tygodnika „Echo” w Nowym Sączu (1996) i kwartalnika „Nowy Sącz” (od 2005), członek komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego” (od 2007). Wykładowca dziennikarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (od 2001). Współpracownik miesięcznika „Sądeczanin” (2008–2011), kwartalnika „Almanach Sądecki” (od 2010) i „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” (od 2014), korespondent prasy polonijnej w USA, autor artykułów w „Kurierze Starosądeckim”, „Znad Popradu”, „MieścieNS”, a wcześniej w „Ziemi Sądeckiej”, „Głosie ZNTK” i „Głosie Sądeckim”, redagował „Głos Newagu” (2006) i „Gazetę Chrobrego” (2008).

« Powrót do Leksykonu