Miller Jerzy

Jerzy Miller – ur. 7 czerwca 1952 r. w Krakowie, polski urzędnik państwowy i samorządowy. W latach 1998-2000 podsekretarz i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w 2003 roku prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 2004 do 2006 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, w latach 2006-2009 zastępca prezydenta m.st. Warszawy, a od 2007 do 2009 roku i od 2011 roku wojewoda małopolski. W latach 2009-2011 minister spraw wewnętrznych i administracji.

11 kwietnia 2010 roku został członkiem Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji działań podejmowanych w związku z katastrofą Smoleńską, powołanego przez premiera Donalda Tuska. 28 kwietnia 2010 roku objął stanowisko przewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego badającej przyczyny katastrofy.

« Powrót do Leksykonu