Sendlewski Jerzy

Jerzy Sendlewski (ur. 28 listopada 1937 w Werach) – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1963). Członek ZSL. W 1985 uzyskał mandat posła na Sejm PRL IX kadencji z ramienia tej partii. Zasiadał m.in w Komisji Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz