Uziębło Jerzy

Jerzy Uziębło – ur. 29 marca 1942 r. w Drohiczynie, działacz państwowy, poseł na Sejm PRL, kapitan żeglugi wielkiej. Od 1962 roku był członkiem PZPR. W latach 1985–1989 był posłem na Sejm PRL, a następnie do 1989 roku członkiem Rady Państwa. W latach 1986–1990 był wiceprzewodniczącym OPZZ. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole do spraw reform politycznych i w rozmowach w Magdalence. Po rozwiązaniu PZPR został członkiem SdRP. W latach 1996–2006 był radcą ds. transportu i gospodarki morskiej Ambasady RP w Pradze.

« Powrót do Leksykonu