Wuttke Jerzy

Jerzy Józef Wuttke (ur. 29 sierpnia 1945 w Chorzowie) – polski plastyk, profesor sztuk plastycznych, poseł na Sejm X kadencji PRL i II kadencji RP.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1969). Uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Zawodowo związany z ASP w Katowicach. Wykładał także w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda. W latach 1989–1991 sprawował mandat posła na Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Ponownie pełnił funkcję posła na Sejm II kadencji z listy BBWR. Był jednym z liderów powstałego na skutek rozpadu BBWR Ruchu Solidarni w Wyborach. W 1999 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

« Powrót do Leksykonu