Korzeniewski Józef

Józef Korzeniewski – ur. ok. 1732 w Lidzbarku Warmińskim, zm. w 1780, lub w 1781 we Fromborku – polski malarz, rysownik i ostatni burgrabia fromborski. Był synem nadwornego chirurga biskupów warmińskich, kształcił się w kolegium jezuickim w Reszlu, a malarstwa uczył się najprawdopodobniej w Lidzbarku Warmińskim.

Był nadwornym malarzem biskupa Ignacego Krasickiego, a także burgrabią we Fromborku (1766-1772). Przed I Rozbiorem Polski przekazał kataster Warmii z roku 1718 władzom Pruskim i informował je o stanie gospodarczym Warmii tuż przed samymi rozbiorami.

« Powrót do Leksykonu