Lompa Józef

Józef Piotr Lompa (ur. 29 czerwca 1797 w Oleśnie, zm. 29 marca 1863 w Woźnikach) – nauczyciel i działacz narodowy na Śląsku, publicysta, tłumacz.

Prowadził ożywioną pracę oświat.; autor i tłumacz podręczników szkolnych, zbiorów opowiadań, artykułów etnograficznych. Do osiągnięć folklorystyki XIX wieku należą jego zbiory śląskich zabytków literackich. Wydawał informatory dotyczące pszczelarstwa i ogrodnictwa. Inicjator (1848) Towarzystwa Pracujących dla Oświaty Ludu Śląskiego w Bytomiu. Pracował również jako dziennikarz; był m.in. współredaktorem „Dziennika Górnośląskiego”. Pisał również do „Tygodnika Cieszyńskiego”, „Tygodnika Polskiego” (1845‒46), „Telegrafu Górnośląskiego”, „Szkoły Polskiej” (1849‒53), „Gwiazdki Cieszyńskiej”. W 1850 pozbawiony przez władze pruskie pracy w szkole; swą działalnością przyczynił się do utrzymania języka i obyczajów polskich na Śląsku. Napisał m.in. „Krótki rys jeografii Szląska…” (1843), „Złota rodzinna książka” (1852), „Bajki i podania” (1965), „Pieśni ludu śląskiego” (1970).

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *