Londzin Józef

Józef Londzin – ur. 3 lutego 1862 w Zabrzegu koło Czechowic, zm. 21 kwietnia 1929 w Cieszynie − polski ksiądz katolicki (od 1927 r. prałat, honorowy kanonik kapituł: katowickiej i sandomierskiej), działacz społeczny i polityczny, historyk, burmistrz Cieszyna.

Uczył się w niemieckim gimnazjum w Bielsku i następnie w seminarium duchownym w Ołomuńcu, gdzie uzyskał święcenia kapłańskie w 1889 roku. Pracował jako wikary, ale także jako kapelan więzienny (w Cieszynie). Redagował także (z przerwami aż do zgonu) „Gwiazdkę Cieszyńską” – pismo wydawane w języku polskim. Współzakładał i aktywnie działał w licznych polskich organizacjach religijnych i społecznych, w tym takich o charakterze turystycznym, inicjował budowę schronisk turystycznych i powstanie Muzeum śląskiego.

Był sekretarzem Związku Śląskich Katolików, w 1907 i 19011 roku był członkiem Rady Państwa w Wiedniu, a podczas I wojny światowej członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego. Stał na czele Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i brał udział w konferencji pokojowej w Paryżu – walczył o przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Polski. Był także w latach 1919-1928 posłem na Sejm RP, członkiem Narodowego Zjednoczenia Ludowego i senatorem II kadencji z list BBWR. Od 1927 roku do śmierci pełnił funkcję burmistrza Cieszyna.

« Powrót do Leksykonu