Skrzypiec Józef

Józef Skrzypiec – oficer polityczny LWP i członek PZPR, po transformacji ustrojowej dyrektor państwowego wydawnictwa Bellona. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował na jednym roku z Bronisławem Komorowskim. Jako oficer polityczny LWP był pracownikiem poradni metodycznej kultury i oświaty, a następnie w wydziale oświaty odpowiadał za biblioteki w Wojsku Polskim. Zajmował się też szkoleniem żołnierzy w ramach kształcenia zawodowego.

Po transformacji ustrojowej, na wniosek ówczesnego wiceministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego został szefem Oddziału Oświaty Departamentu Wychowania Wojska Polskiego. W 1991 roku również dzięki Bronisławowi Komorowskiemu został dyrektorem państwowego wydawnictwa Bellona. Panowie wspólnie też działali w Fundacji Kultury w Wojsku „Artwoj”, która rozprowadzała automaty do gier w jednostkach wojskowych i czerpała z tego zyski.

« Powrót do Leksykonu