Zegar Józef

Józef Stanisław Zegar (ur. 30 października 1940 w Szynwałdzie) – polski profesor nauk rolniczych, poseł na Sejm X PRL i II kadencji RP.

Absolwent Uniwersytetu w Leningradzie (1964).  W 1974 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, w 1979 doktora habilitowanego. W 1987 został mianowany profesorem. Był posłem na Sejm kontraktowy (z ramienia ZSL) oraz II kadencji RP (z ramienia PSL). Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia Polski Ludowej.

« Powrót do Leksykonu