Kamieniec Litewski

Kamieniec Litewski – miasto w obwodzie brzeskim na Białorusi. W XVIII wieku było miasto królewskie. W 1276 został założony grod przez księcia włodzimierskiego Włodzimierza Wasylewicza. Od 1319 roku stał się częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. W XIV wieku wielokrotny najazd wojsk zakonu krzyżackiego. W 1383 w rękach Władysława Jagiełły. W 1518 uzyskał prawa miejskie dzięki Zygmuntowi Staremu. W latach 1921-1939 w granicach II Rzeczypospolitej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz