Kańczuga

Kańczuga – miasto w województwie podkarpackim.

Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1441 roku. Pierwsze dokumenty dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z 1340 roku. Prawa miejskie Kańczuga otrzymała w roku 1440 z rąk króla Władysława Jagiełły. Lata rozwoju Kańczugi przypadły na okres przed 1498 roku. Jednak później miasto przeżyło wiele dramatycznych wydarzeń – najazd wołoski (1498) oraz kilka najazdów tatarskich, co spowodowało upadek grodu. W 1624 roku nastąpił kolejny najazd czambułów tatarskich, tym razem pod wodzą chana Kantymira.

« Powrót do Leksykonu