Karmelici

Karmelici – katolicki zakon kontemplacyjny Marii Panny z góry Karmel o surowej regule. Początkowo była to grupa pustelników, których siedzibą była góra Karmel koło Hajfy w Palestynie. Zarówno przez Żydów jak i przez muzułmanów Karmel uważany jest za górę świętą. Po podbiciu Ziemi Świętej przez Imperium Osmańskie karmelici przenieśli się na Cypr, a następnie do Europy Zachodniej. Do Polski karmelici zostali sprowadzeni w 1397 roku przez Jadwigę Andegaweńską i Władysława II Jagiełłę.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *