Załuski Karol Bernard

Karol Bernard Załuski – urodzony 20 sierpnia 1834 roku w Kłajpedzie i zmarły 8 kwietnia 1919 roku w Iwoniczu, polski szlachcic herbu Junosza, austriacki szambelan, minister i poseł nadzwyczajny na perskim dworze, kawaler maltański, ale także dyplomata, orientalista i językoznawca. Urodzony w rodzinie uczestnika Powstania listopadowego, Karola Załuskiego i matki Amelii (z książąt Ogińskich). Brat Michała Karola Załuskiego i Ireneusza Załuskiego.

Karol Bernard Załuski kilkukrotnie przebywał w celach naukowych w Egipcie, gdzie prowadził badania nad kulturą koptyjską, z racji tego ceniony w Europie językoznawca. Odznaczony wieloma orderami austriackimi, pruskimi, ale także perskimi i chińskimi. Uhonorowany także przez Watykan i Imperium Osmańskie.

« Powrót do Leksykonu