Ziemski Karol

Karol ZiemskiKarol Ziemski ps. „Wachnowski” – ur. 27 maja 1895 r. we wsi Nasutów, pow. Lubartów, zm. 17 stycznia 1974 r. w Londynie, generał brygady Wojska Polskiego. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, a po jej zakończeniu rozpoczął zawodową służbę w wojsku. Po wybuchu II wojny światowej, na czele 36 pułku piechoty wchodzącego w skład Armii Łódź, walczył z Niemcami w wojnie obronnej. Za udział w obronie Modlina został odznaczony orderem Virtuti Militari.

Włączył się w działalność konspiracyjną. Napisał podziemną „Instrukcję walki powstańczej”, był szefem Wydziału Wyszkolenia Piechoty w Oddziale III KG AK. Podczas Powstania warszawskiego, od 7 sierpnia, był dowódcą Grupy Północ. 4 września został wyznaczony zastępcą dowódcy okręgu płk. Antoniego Chruściela, a od 20 września zastępcą dowódcy Warszawskiego Korpusu AK. Po II wojnie światowej przebywał na emigracji.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *