Kartuzy

Kartuzy – miasto w województwie pomorskim. Pierwsze ślady pochodzą z epoki kamienia. W 1381 roku rozpoczęto budowę klasztoru Kartuzów. Tuż obok niej powstała wieś klasztorna z folwarkiem. W latach 1772–1920 w zaborze pruskim, w 1772 dokonano ograbienia dóbr klasztornych. W 1826 roku dokonano usunięcia zakonu przez władze pruskie. Na przełomie XIX/XX wieku otwarcie połączenia kolejowego z Gdańskiem. Rejon działalności organizacji: Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”, Gryf Kaszubski oraz Polska Żyje.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz