Banach Kazimierz

Kazimierz Banach – ur. 4 marca 1904 r. w Korytkowie w pow. Opoczno, zm. 29 sierpnia 1985 r. w Warszawie, działacz ludowy, pedagog, publicysta. Przed II wojną światową działał w ruchu młodzieży wiejskiej oraz w oświacie i kulturze wiejskiej. Podczas okupacji działał w konspiracji, w latach 1940–1944 był szefem sztabu Komendy Głównej Batalionów Chłopskich oraz szefem wydziału informacji i propagandy Komendy Głównej BCh. Od 1949 roku należał do ZSL, był członkiem władz partyjnych.

« Powrót do Leksykonu