Drohomirecki Kazimierz

Kazimierz Drohomirecki – ur. 3 października 1895 r. we Lwowie, zm. 29 maja 1953 r. w Pruszkowie, pułkownik LWP, sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego. Podczas I wojny światowej był nauczycielem gry na skrzypcach, a po wojnie kierownikiem orkiestry w Kołomyi. W 1928 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas okupacji sowieckiej został wywieziony w głąb ZSRS. W 1943 roku wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego w ZSRS.

Został oficerem śledczym i sędzią Sądu Polowego. Piął się po szczeblach kariery aby ostatecznie zostać wiceprezesem i zastępcą szefa Najwyższego Sądu Wojskowego. Był jednym z sędziów (obok Romana Krzyże i Leo Hochberga), którzy skazali na śmierć Rotmistrza Witolda Pileckiego. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, tuż obok zbiorowej, anonimowej mogiły tych, których skazał na śmierć.

« Powrót do Leksykonu