Kedyw

Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej (Kedyw) – wydzielony pion organizacyjny AK. Wśród jego zadań było m.in. planowanie akcji dywersyjnych i sabotażowych oraz opracowywanie wytycznych dla Okręgów czy produkcja środków walki sabotażowo-dywersyjnej.

« Powrót do Leksykonu