Kisielice

Kisielice – miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Wieś istniała już w końcu XIII wieku. Prawa miejskie ustanowione w 1331 roku. Od 1397 własność biskupa pomezańskiego. W roku 1414 i w latach 1455–1466 w rękach polskich. Na przełomie 1899 i 1900 roku otwarto połączenie kolejowe z miastem. W czasie działań wojennych zniszczone w ok. 80%. Od 1945 roku w granicach Polski. W latach 1946–1986 pozbawione praw miejskich.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz