Klasówka

Klasówka – sprawdzenie wiedzy uczniów w formie pisemnej, które obejmuje daną partię materiału z jednego przedmiotu.

Klasówka trwa najczęściej jedną lekcję. Odpowiednikiem klasówki w szkolnictwie wyższym (na studiach) jest kolokwium.

« Powrót do Leksykonu