Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki

Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki (KMPiK) – nazywana potocznie „empikami” sieć domów kultury założona w 1948 roku i prowadzących dystrybucję oraz czytelnie prasy, książek i innych nośników informacji. Sieć należała do RSW Prasa-Książka-Ruch będącego własnością PZPR. Sprzedawano w nich przede wszystkim prasę polską oraz pochodzącą z głównych krajów bloku wschodniego, zwłaszcza z ZSRS. Prasa, również zachodnia, dostępna też była w czytelniach, wchodzących w skład większości klubów. Korzystać z nich można było bezpłatnie, ale za pozostawieniem dowodu tożsamości „pod zastaw”.  W KMPiK odbywały się także spotkania z twórcami, koncerty czy prelekcje. Przy klubach powstawały też pierwsze szkółki języków obcych.

Na przełomie lat 50. i 60. funkcję dyrektora sieci pełniła Helena Michnik. Po uchwaleniu ustawy z 1990 roku o likwidacji RSW, dokonano jej przekształcenia, w wyniku czego stała się częścią przedsiębiorstwa Empik, założonego m.in. przez Jacka Dębskiego z ramienia RSW Prasa-Książka-Ruch.

« Powrót do Leksykonu