Kobryń

Kobryń – miasto w obwodzie brzeskim na Białorusi. We wczesnym średniowieczu istniała w tym  miejscu osada słowiańska. Od XIV wieku w Wielkim Księstwie Litewskim. W latach 1404–1519 stolica księstwa. W XVI wieku należał do królowej Bony i Anny Jagiellonki. W latach 1589–1766 na prawie magdeburskim. Od 1795 w zaborze rosyjskim. W 1812 odbyła się zwycięska bitwa wojsk rosyjskich. W okresie międzywojennym w granicach Polski. W latach 1941–1942 getto. Większość jego mieszkańców Niemcy rozstrzelali na Bronnej Górze.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *