Kodeks Andrzeja Zamoyskiego

Kodeks Andrzeja Zamoyskiego – zbiór praw sądowych, projekt prawa ziemskiego z 1776 roku, opublikowany i przedstawiony do zatwierdzenia przez sejm w 1778 roku, a odrzucony przez sejm w 1780 roku.  Kodeks był wyrazem kompromisu pomiędzy szlachtą i mieszczaństwem, poważnie ograniczał także jurysdykcję Stolicy Apostolskiej na ziemiach polskich.

Obejmował przepisy z działów prawa cywilnego, karnego, procesowego. Regulował także stosunki społeczno-gospodarcze. Nuncjusz apostolski Jan Andrzej Archetti, działając w porozumieniu z ambasadorem rosyjskim Ottonem Magnusem von Stackelbergiem doprowadził w 1780 roku do przekupienia posłów i odrzucenia projektu kodyfikacji prawa.

« Powrót do Leksykonu