Koluszki

Koluszki – miasto w województwie łódzkim. Jako wieś istniała już w XIV wieku, po raz pierwszy wzmiankowana w 1399 roku. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W 1866 roku utworzono linię kolejową. Podczas okupacji niemieckiej na przełomie 1941 i 1942 istniało getto. Od 1940 ośrodek ruchu dywersyjnego i sabotażowego organizowanego przez Armię Krajową. W rejonie także działania oddziałów partyzanckich.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz