Komitet Katyński

Komitet Katyński – polska organizacja pozarządowa, stawiająca sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o polskich ofiarach komunizmu w ZSRS.

Został powołany przez ks. Wacława Karłowicza i Stefana Melaka (który został przewodniczącym) w 1979 roku w warszawskim kościele św. Wacława jako Konspiracyjny Komitet Katyński. Deklaracje założycielską podpisało 19 osób. Z inicjatywy komitetu 31 lipca 1981 w Dolince Katyńskiej wzniesiono pierwszy w Polsce pomnik ofiar zbrodni katyńskiej, który następnie został zarekwirowany przez SBKomitet od 1984 roku przyznawał symboliczny krzyżyk za służbę dla „Solidarności” i działalność na rzecz niepod­ległości. Od 1989 roku organizacja działa jawnie. Prezesem Komitetu Katyńskiego był Stefan Melak (aż do jego śmierci w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010). Kolejnym prezesem został jego brat Andrzej Melak.

« Powrót do Leksykonu