Komunistyczna Partia Polski

Komunistyczna Partia Polski (w latach 1918-1925: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski)

Założona została 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRS, wszyscy członkowie Biura Politycznego KC KPP przebywający w ZSRS zostali aresztowani przez NKWD. Jej celem strategicznym była rewolucja socjalna, która wiązała się w ujęciu KPP z likwidacją państwa polskiego i wcieleniem jego terenów do ZSRS jako republiki sowieckiej. Partia byłą nielegalna na terenie Rzeczypospolitej od marca 1919 (choć do lipca 1920 tolerowana przez władze państwowe), gdy KPRP nie uznając legalności państwa polskiego nie dopełniła formalności rejestracji wymaganych od organizacji i partii politycznych przez prawo o stowarzyszeniach, do rozwiązania KPP przez Komintern 16 sierpnia 1938.

« Powrót do Leksykonu