Konfederacja Narodu

Konfederacja Narodu – polska organizacja konspiracyjna o charakterze polityczno-wojskowym działająca w latach 1940-1943. Organizacja związana była ze środowiskami narodowymi, wywodzącymi się m.in. z ONR. Celem organizacji było stworzenie jednolitej kadrowej siły zbrojnej, która jednoczyłaby wszystkich: „dla których miłość Rzeczypospolitej stoi zaraz po miłości Boga i którzy są zdolni podporządkować swe osobiste ambicje dobru Narodu Polskiego.” Konfederacja Narodu było ugrupowaniem z ambitnym programem geopolitycznym, opartym na ideologii katolicko-narodowej o bardzo wyraźnym rysie antyhitlerowskim i antykomunistycznym. Podkreślano ponadpartyjny charakter organizacji, odwoływano się do hasła Polski „mocnej, narodowej, chrześcijańskiej i sprawiedliwej”. Po odzyskaniu niepodległości organizacja miała zapobiec przejęciu władzy w kraju przez ugrupowania lewicowe bądź związane z obozem, który doprowadził do klęski wrześniowej.

« Powrót do Leksykonu