Kraj Warty

Kraj Wartynazwa regionu administracyjnego utworzonego podczas II wojny światowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej anektowanym przez III Rzeszę. Niemcy uznawali Kraj Warty za ziemie „rdzennie niemieckie”, chociaż w 1939 roku stanowili na nich mniej niż 10% ogółu ludności. Dzielił się na trzy rejencje: poznańską, łódzką, inowrocławska. Na czele Kraju Warty stanął były prezydent senatu gdańskiego Arthur Greiser. Głównym założeniem politycznym wypracowanym dla Kraju Warty była jego rychła germanizacja, która objęła wszystkie pola życia społecznego, kulturalnego i ekonomicznego. Polityka germanizacji Kraju Warty była realizowana trzema drogami: przez zniemczenie stanu zastanego, przez eksterminację ludności nie przeznaczonej do zniemczenia oraz przez zasiedlenia Kraju Warty Niemcami.

« Powrót do Leksykonu