Kurczab-Redlich Krystyna

Krystyna Kurczab-Redlich – dziennikarka i reportażystka, wieloletnia korespondentka w Rosji, autorka filmów dokumentalnych o Czeczenii. zajmuje się głównie reportażem i dziennikarstwem jako „wolny strzelec”, odkąd wyjechała wraz z mężem (korespondentem Telewizji Polskiej) do Rosji. W latach 1990–2004 była korespondentką polskich mediów w Rosji, a od II wojny czeczeńskiej także autorką filmów dokumentalnych o Czeczenii.

Według dokumentów komunistycznej bezpieki została ona zarejestrowana jako kontakt operacyjny o pseudonimie „Violetta”. Do współpracy z SB została pozyskana w 1978 roku, a w grudniu 1982 roku do współpracy z wywiadem PRL. Kolejna rejestracja przez wywiad miała miejsce 13 grudnia 1984 roku, pracowała wtedy w biurze rzecznika prasowego ministerstwa oświaty. Z dokumentów wynika, że była chętna do współpracy, przekazała bezpiece m.in. gazetki Stefana Bratkowskiego, które kolportowane były w całym kraju. Była ceniona przez bezpiekę za kontakty z dziennikarzami emigracyjnymi, a także z czołowymi działaczami opozycji w kraju.

« Powrót do Leksykonu