Baranowski Krzysztof

Krzysztof Leszek Baranowski (ur. 1948) – polski historyk, profesor Politechniki Łódzkiej, syn Bohdana Baranowskiego.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W późniejszych latach związany był z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w 1975 uzyskał stopień doktora, a w 1984 stopień doktora habilitowanego. W 2001 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Zajmuje się historią szkolnictwa wyższego w Polsce w XX w., dziejami inteligencji łódzkiej oraz historią krajów Kaukazu.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *