Polkowski Krzysztof

Krzysztof Polkowski – od 1976 roku pracownik Zarządu II Sztabu Generalnego LWP, gdzie był kierownikiem Oddziału XXVIII, czyli informatycznego. Był członkiem PZPR. W latach 1983-1984 był szkolony przez GRU. Po utworzeniu WSI objął tam stanowisko szefa Centrum Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego. W latach 1996-1999 został wysłany do Waszyngtonu jako zastępca attache wojskowego, a następnie mianowano go dowódcą oddziału Centrum Połączonych Sztabów NATO w Heildelbergu w Niemczech. Po rozwiązaniu WSI w latach 2008-2010 pracował w przemyśle zbrojeniowym. Bliski współpracownik gen. Marka Dukaczewskiego.

Po ujawnieniu raportu Komisji ds. weryfikacji WSI Polkowski i niektórzy inni urażeni raportem oficerowie WSI pozwali szefa Komisji Antoniego Macierewicza. Sąd uznał, że Antoni Macierewicz miał prawo publikować informacje zawarte w raporcie. W 2014 roku Twój Ruch, partia Janusza Palikota zgłosiła kandydaturę Krzysztofa Polkowskiego na etatowego doradcę w Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Aby mógł brać udział w pracach tej Komisji musiał uzyskać tzw. poświadczenie bezpieczeństwa, wydawany przez ABW certyfikat, który uprawnia do dostępu do informacji niejawnych. Ze względu na przebyte przez Polkowskiego szkolenie w GRU, ABW odmówiła wydania certyfikatu.

« Powrót do Leksykonu