Książ Wielkopolski

Książ Wielkopolski – miasto w województwie wielkopolskim. We wczesnym średniowieczu istniał w tym miejscu gród kasztelański, po raz pierwszy wzmiankowany w 1273 roku. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1407. Początkowo miasto prywatne o charakterze rolniczym. W latach 1793–1919 w zaborze pruskim, w latach 1807–1815 w Księstwie Warszawskim. W 1848 roku w trakcie powstania wielkopolskiego mieścił się tu obóz powstańczy.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz