Kuropaty

Kuropaty – uroczysko na skraju Mińska na Białorusi, w którym odkryte zostały masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1941. Liczba ofiar nie jest dokładnie znana i może wynosić nawet 100-250 tysięcy osób. Wykopaliska przeprowadzone w 1988 r. sugerują, że wszyscy pochowani należeli do ludności cywilnej z różnych, głównie niższych, warstw społecznych. Wśród pochowanych odnaleziono także przedstawicieli inteligencji i kobiety Potwierdzono, że ofiarami mordu w Kuropatach byli zarówno Białorusini, jak i Polacy.

« Powrót do Leksykonu