Kosiak Lech

Lech Kosiak – urodzony 18 kwietnia 1947 roku w Ayrshire w Szkocji – polski przedsiębiorca, technik oraz działacz opozycyjny w czasach PRL. Po ukończeniu w 1967 roku nauki w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Toruniu pracował w zakładach w Gdańsku, Bełchatowie oraz Kawęczynie, był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w elektrociepłowni w tym ostatnim zakładzie, po ogłoszeniu stanu wojennego był tam szefem strajku.

Został aresztowany w 1982 roku, uciekł z konwoju – został skazany na półtorej roku więzienia, w zawieszeniu na cztery lata, nie zgłosił się do odbycia kary i był ścigany listem gończym. Działał w konspiracji i rozsiewał prasę podziemną. Ponownie aresztowany w 1983 roku i zwolniony na mocy amnestii z tego samego roku. Strajkował w maju 1988, w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a następnie w Gdańskiej Stoczni Remontowej, był obiektem obserwacji przez Służbę Bezpieczeństwa. Pod 1989 roku zajął się pracą najemną i własną działalnością gospodarczą. Lech Kosiak zaangażował się w działalność Komitetu Obrony Demokracji.

« Powrót do Leksykonu