Prauziński Leon

Leon PrauzińskiLeon Prauziński – ur. 15 maja 1895 r. w Poznaniu, zm. 6 stycznia 1940 r., polski malarz i rysownik. W 1915 r. został powołany do armii niemieckiej i walczył na froncie zachodnim. Brał udział w Powstaniu wielkopolskim. Później walczył także w wojnie polsko-bolszewickiej. Na podstawie wykonanych w czasie Powstania wielkopolskiego rysunków i szkiców namalował 12 obrazów olejnych ukazujących sceny walk powstańczych. Podczas okupacji obrazy zostały zniszczone przez Niemców. Pozostały po nich jedynie pocztówkowe reprodukcje wydane w okresie międzywojennym. 1 listopada 1939 roku został aresztowany przez gestapo. W wytoczonym mu procesie głównym dowodem były wspomniane obrazy. Został zamordowany w obozie w Forcie VII w Poznaniu.

« Powrót do Leksykonu